Ærlighetens potensial

Å kunne kommunisere godt kan være avgjørende for en rekke utfall. Det er enklere å tro at man kommuniserer godt, enn å faktisk gjøre det

Skyt ham, ikke vent til jeg kommer. Skyt ham ikke, vent til jeg kommer. Dette betraktes ofte som et klassisk eksempel på hvor avgjørende korrekt kommunikasjon kan være. God kommunikasjon er viktig, spesielt i arbeidslivet. Enkelte innbiller seg at de kommuniserer bedre enn de tror, og andre tror at de kommuniserer verre enn de skal ha det til. De fleste ønsker nok helst å drive gode kommunikasjonsprosesser. Når intensjonen da finnes, hvorfor kan det være så vanskelig å kommunisere godt i organisasjoner? Et sentralt moment her handler om grad av ærlighet overfor hverandre, og ikke minst seg selv. Med ærlig kommunikasjon, risikerer man å bygge lojalitet, stolthet og tillit i organisasjonen. Man kan også spare seg for masse bråk.

Les videre

Ledelseskommunikasjon

Publikum kan kreve ulike kommunikasjonskanaler

Mange vil forhåpentligvis være enig i at kommunikasjon er viktig. Det er ikke bare begrenset til ledelses- og organisasjonssammenhenger, men også andre arenaer i livet. Hvor ofte går eksempelvis parforhold i stykker delvis grunnet store kommunikasjonsproblemer? Diskusjonen går derimot på hva som utgjør god kommunikasjon, her i ledelse og organisasjon. God ledelse handler om å velge og anvende riktige kommunikasjonstilnærminger.

Les videre

Argumentativ og utforskende kommunikasjon

Argumentativt og utforskende kommunikasjon

Dominans eller anseelse? Disse to tilnærmingene kan gi svært ulike utfall, både på kort- og langsikt. Det finnes en rekke veier til å oppnå innflytelse. Man kan eksempelvis velge mellom å bruke fysisk makt, omvendt psykologi, psykisk makt, egen ekspertise, diplomati, være lyttende, spørre andre, personlige samtaler og så videre. Ofte kan slike retninger smeltes sammen til to grunnleggende kategorier; dominans and anseelse. Den dominante posisjonen har som mål å få andre til å se på oss som sterke, mektige og autoritære. Anseelse handler derimot om innflytelse gjennom respekt, beundring og raushet. Spørsmålet blir så; hva er mest effektivt, skaper resultater og handling, og under hvilke omstendigheter?

Les videre