Jeg kan tilby skreddersydde og fleksible foredrag eller seminarer innenfor forskjellige temaer, eksempelvis:

  • Hva kjennetegner effektivt og hensiktsmessig lederskap?
  • Virker teamutvikling i ledergrupper?
  • Hvordan skape effektive team og ledergrupper?
  • Hvordan fremme motivasjon gjennom fokus på menneskers atferd i form av dulting?
  • Hva innebærer effektiv teamutvikling?
  • Hvordan bruke prinsipper fra atferdsøkonomien til å få folk til å gjøre mer rasjonelle valg?