Jeg kan tilby skreddersydde og fleksible foredrag eller seminarer innenfor forskjellige temaer, eksempelvis:

  • Hva kjennetegner effektivt og hensiktsmessig lederskap?
  • Virker egentlig teamutvikling i ledergrupper?
  • Hvordan skaper man effektive team og ledergrupper?
  • Hvordan fremme motivasjon gjennom fokus på menneskers atferd i form av dulting?
  • Hva innebærer effektiv teamutvikling?
  • Hva kjennetegner en god tilbakemeldingskultur og hensiktsmessige tilbakemeldingsprosesser?
  • Hvorfor stemmer ikke alltid menneskers valg og atferd med teorier om rasjonalitet?
  • Hvorfor er folk så altfor ofte motvilje til organisasjonsendringer? Hva kan vi gjøre med det?