Jeg kan tilby skreddersydde og fleksible foredrag eller seminarer innenfor forskjellige temaer fra arbeids- og organisasjonspsykologien som eksempelvis:

– Hva kjennetegner effektivt og hensiktsmessig lederskap?

– Virker egentlig teamutvikling i ledergrupper?

– Hvordan skape effektive team og ledergrupper?

– Hvordan fremme motivasjon gjennom fokus på menneskers atferd i form av dulting?

– Hvordan bygge og utvikle god mestringstro på arbeidsplassen?

– Hva kjennetegner en god tilbakemeldingskultur og hensiktsmessige tilbakemeldingsprosesser?

– Hvorfor stemmer ikke alltid menneskers valg og atferd med teorier om rasjonalitet?

– Hvorfor er vi ofte motvilje til organisasjonsendringer? Hva kan vi gjøre med det?