Jeg er utdannet master i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo, er vel over gjennomsnittet betatt av dette temaet, driver konsulentselskapet Houge Organisasjonspsykologi, bidrar til å gjøre at arbeidslivet blir noe morsomt og meningsfullt og jobber som prosjektkoordinator i Prosperastiftelsen. Min inspirasjon er å få mennesker til å utfordre sin egen forutinntatthet i møte med andre mennesker, team og organisasjoner. Masse tid tilbringes i arbeidslivet og mye av vår identitet, selvfølelse og mestringstro formes av det som skjer her. Derfor er det viktig at dette er noe som oppfattes som positivt, utviklende og berikende!

Arbeids- og organisasjonspsykologi er i stor grad basert på innhold og forskning fra atferdsfag. Modellen nedenfor illustrerer noen sentrale temaer innenfor faget, og hvordan det skiller seg fra mer bedriftsøkonomiske fag. Begge retningene er viktige for bedriftens yteevne og resultater.

Ut ifra dette, hjelper jeg virksomheter med blant annet å legge arbeidsforholdene bedre til rette slik at man kan ta klokere valg, kartlegging av ledergruppers og teams effektivitet, styrker og utviklingspotensial, kartlegging og utvikling av organisasjonens bedriftskultur, forbedring av arbeidsmiljø, utvikle psykologisk trygghet og andre generelle tiltak rettet mot organisasjonsutvikling. Når man først vet hvilke områder som kan forbedres, åpnes muligheten for å kunne gjøre noe med det. Jeg holder også foredag om dagsaktuelle temaer innen arbeids- og organisasjonspsykologien, som motivasjon, utvikling, stress, psykososialt arbeidsmiljø, team, ledelse, organisasjons- og tilbakemeldingskultur, organisasjonsendringer, atferdsøkonomi og mye mer!

I min hovedoppgave fra Universitetet i Oslo, undersøkte jeg sammen med førsteamanuensis, Henning Bang, hvorvidt teamutvikling egentlig fungerer i toppledergrupper. Dette er et lite utforsket område, som overrasker da det investeres store beløp i denne type utvikling. Investerer man egentlig i noe som gir ønskede virkninger? Gjennom å kartlegge 27 ledergrupper i den norske statsforvaltningen som gjennomgikk et omfattende utviklingsprogram, fant jeg heldigvis interessante, lovende og kjempespennende funn! Dette er mitt utgangspunkt i utviklingen av forskjellige team og ledergrupper.

Nå er jeg samtidig ikke bare konsulent ute i «jungelen», men redegjør også for praktiske råd og tips om hvordan skape effektivt lederskap, utvikle dyktige team, arbeidsmiljø, trygghet på arbeidsplassen, organisasjonsutvikling, endringer, og mye mer! Formålet er at dette skal bestå av en god blanding av vitenskapelig teori og praktisk anvendbarhet, slik at man enkelt kan ta i bruk det man vet har større sannsynlighet for å faktisk virke og gi de resultatene man sikter mot.