Jeg er utdannet master i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo, er vel over gjennomsnittet betatt av dette temaet, driver konsulentselskapet Houge Organisasjonspsykologi og bidrar til å gjøre at arbeidslivet blir noe morsomt og meningsfullt. Min inspirasjon er å medvirke til å skape merverdier for både organisasjoner og dens medlemmer. Vi tilbringer en god del av tiden vår i arbeidssammenhenger og mye av vår identitet, selvfølelse og mestringstro formes av hva som skjer her. Derfor er det viktig at dette er noe som oppfattes som positivt, utviklende og berikende!

I mitt arbeid hjelper jeg bedrifter med blant annet å legge arbeidsforholdene bedre til rette slik at man kan ta klokere valg, kartlegging av ledergruppers og teams effektivitet, styrker og utviklingspotensial, kartlegging og utvikling av organisasjonens bedriftskultur, forbedring av arbeidsmiljø og andre generelle tiltak rettet mot organisasjonsutvikling. Når man først vet hvilke områder som kan forbedres, åpner det muligheten for å kunne handle på det. Jeg holder også foredag om flere dagsaktuelle og viktige temaer innen arbeids- og organisasjonspsykologien, eksempelvis motivasjon, utvikling, stress, psykososialt arbeidsmiljø, team, ledelse, organisasjons- og tilbakemeldingskultur, organisasjonsendringer, atferdsøkonomi og mye mer!

Sammen med førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Henning Bang, undersøkte jeg hvorvidt teamutvikling egentlig fungerer i toppledergrupper. Dette er et lite utforsket område, noe som overrasker da mange bedrifter investerer betydelige beløp i utvikling av slike team. Det kan være uheldig å investere penger, tid og energi i noe man ikke vet om faktisk gir ønskede virkninger. Gjennom å kartlegge 27 ledergrupper i den norske statsforvaltningen som gjennomgikk et omfattende utviklingsprogram, fant jeg heldigvis interessante, lovende og morsomme funn! Dette bruker jeg i min tilnærming i utviklingen av forskjellige team og ledergrupper.

Nå er jeg samtidig ikke bare konsulent ute i felten, men skriver også om praktiske råd om hvordan skape effektivt lederskap, utvikle dyktige team, arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, endringer, atferdsøkonomi og mye mer! Formålet med tekstene mine er at de skal bestå av en god blanding av teori og praktisk anvendbarhet fra arbeids- og organisasjonspsykologien, slik at man enkelt kan ta i bruk det man vet har større sannsynlighet for å faktisk virke og gi de resultatene man sikter mot.

Hvis du også syns at dette høres interessant ut, eller om du har spørsmål og ønsker å komme i kontakt med meg, ta kontakt her, ring meg på 92 86 19 70 eller send meg en e-post via espen@sysehouge.com