PRAKTISKE ØVELSER TIL ULKE FORMÅL


LISTE OVER ØVELSER

  1. Å BYGGE PSYKOLOGISK TRYGGHET I GRUPPEN

(1) Å BYGGE PSYKOLOGISK TRYGGHET I GRUPPEN

I denne øvelsen er målet å etablere en opplevelse av psykologisk trygghet i gruppen. Det er en felles delt oppfatning blant medlemmene om at det er trygt å ta mellommenneskelige risikoer i gruppen, og at man ikke vil ydmyke, latterliggjøre, avvise eller straffe hverandre når noen sier det de mener. Slik trygghet kan være avgjørende for å unngå katastrofale, forhastede og dårlige beslutninger.


  1. Gruppen sitter i en ring slik at alle kan se hverandre. Bli enige om hvem som skal være ordstyrer.
  2. Hvert medlem skal nå en om gangen dele et problem, en utfordring eller noe sårbart. Det kan eksempelvis være en arbeidsoppgave man står fast i eller en utfordring i hjemmet som påvirker arbeidsdagen.
  3. De andre medlemmene skal så i fellesskap forsøke å hjelpe, som å komme med nyttige råd, egne erfaringer, veiledning eller praktisk støtte. Kanskje noen sitter på en god løsning som ellers ikke ville kommet fram?
  4. Man fortsetter til alle har delt noe, og fått tilbakemeldinger. Før man avslutter bør ordstyreren gjennomføre en debrief hvor man spør de andre om hvordan de opplevde øvelsen, om noe kan gjøres annerledes og når øvelsen bør gjentas. Husk at ordstyreren også må få sjansen til å dele noe.
  5. Bli enige om når gruppen skal gjenta øvelsen. Den kan innføres som en fast rutine, eksempelvis en gang i måneden. Målet er å utvikle en felles delt oppfatning om at det er trygt å ta mellommenneskelige risikoer i gruppen, og at man ikke risikerer å bli ydmyket, latterliggjort, avvist eller straffet for å dele det man mener. Overføringsverdien er å få fram flere ulike syn også i andre viktige jobbrelaterte saker.