Tjenester innen organisasjonspsykologi

Ledergruppeutvikling

Ledergruppeutvikling er en felles betegnelse på de tiltak man iverksetter for å utvikle nettopp denne type team. Det å få…

Foredrag

Trenger virksomheten påfyll av gode råd og kunnskap fra arbeids- og organisasjonspsykologifeltet? Jeg kan tilby skreddersydde, dagsaktuelle og fleksible foredrag,…

Kulturforbedring

Organisasjonskultur utgjør de ulike sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikles i en organisasjon når medlemmene samspiller…

Akutelle fagartikler