Tjenester innen organisasjonspsykologi

Ledergruppeutvikling

Ledergruppeutvikling er en felles betegnelse på de tiltak man iverksetter for å utvikle nettopp denne type team. Det å få…

Foredrag

Arbeids- og organisasjonspsykologien er full av dagsaktuelle temaer, som kan være spennende og nyttig i forbindelse med seminarer, introduksjon til…

Kulturforbedring

Organisasjonskultur utgjør de ulike sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikles i en organisasjon når medlemmene samspiller…

Spennende fagartikler