De vanskelige og giftige menneskene

Oppsøker du det giftige eller forsøker du å unngå det?

Det finnes de i blant oss som absorberer positiv energi og både utløser og sprer det motsatte. Slike mennesker har nærmest spesialisert seg gjennom ulike erfaringer i å spre gift i den sosiale atmosfæren sin, eksempelvis på arbeidsplassen. Om man ikke besitter noen form for motgift, risikerer man å bli utsatt. Om du først blir infisert, kan det være vanskelig å kvitte seg med den. Det er heller ingen garanti for at den som forgiftet deg, er villig til å hjelpe deg eller innse hva egen atferd medvirker til. Tvert om. Forgifteren vil kanskje heller spre salt i såret for å gjøre vondt verre. De vanskelige og giftige medarbeiderne kan være en stor trussel for sine kolleger, men kanskje aller verst overfor seg selv.

Les videre

Dr. Bull og psykologien bak juryen

Bildet er hentet fra TV serien Bull (2016) som sendes på TV2. Serien er produsert av CBS.

Har du tenkt over mengden psykologi som ligger både latent og manifest i rettssaksprosesser? Det innebærer blant annet hva som utløste rettssaken, forberedelser, innhenting av data- og bevismateriell, innledning, rettsgangen, avslutning og ettertid. Det er ingen hemmelighet at dyktige advokaters uttalelser og unnlatelser under rettssaker, kan ha stor betydning på utfallet. Man ønsker seg gjerne en fullstendig rasjonell jury. Utfordringen med dette er at en jury består av mennesker, mennsker består av følelser og følelser kan i stor grad være subjektive og relative.

Les videre