Å utvikle en god studenthverdag

Å studere kan være en fulltidsjobb i seg selv.

En universal oppskrift på gode studierutiner er omtrent like vanskelig å gi som en oppskrift på god ledelse. Det finnes mange bøker om god ledelse, samt flere bøker om å være flink student. I tillegg finnes det mange ulike oppfatninger av hva som kjennetegner en flink student, men den diskusjonen tar jeg ikke i dette innlegget. Derimot er det et vesentlig moment ved noen av disse bøkene at forfatteren selv ikke er student eller har vært det for en tid tilbake. På lik linje som organisasjoner alltid er i utvikling, vil også studenter og studenthverdag være i kontinuerlig utvikling. Å studere har flere likhetstrekk med å lede, hvorav det sterkeste er den situasjonelle faktoren. Enkelte rutiner fungerer godt for noen, mens andre merker liten effekt av de. Jeg tror derimot at det finnes noen nyttige tips man kan ta bruk av for å skape en noe mer effektiv, interessant og morsom studenthverdag.

Les videre

Dr. Bull og psykologien bak juryen

Bildet er hentet fra TV serien Bull (2016) som sendes på TV2. Serien er produsert av CBS.

Har du tenkt over mengden psykologi som ligger både latent og manifest i rettssaksprosesser? Det innebærer blant annet hva som utløste rettssaken, forberedelser, innhenting av data- og bevismateriell, innledning, rettsgangen, avslutning og ettertid. Det er ingen hemmelighet at dyktige advokaters uttalelser og unnlatelser under rettssaker, kan ha stor betydning på utfallet. Man ønsker seg gjerne en fullstendig rasjonell jury. Utfordringen med dette er at en jury består av mennesker, mennsker består av følelser og følelser kan i stor grad være subjektive og relative.

Les videre