Slik får man det meste ut av mangfoldet i et team

Mangfold kan være en nyttig ressurs i et team, men også en kilde til irritasjon og konflikt

Mangfold er et spennende tema fordi det ofte innebærer et stort potensial for teamet, i tillegg til å være noe mange misforstår. Nå skal det først nevnes at det er ikke alltid at mangfold er nødvendig. Hvis man skal utføre enkle, raske og rutinepregede oppgaver behøver man ikke bruke unødvendig tid på mangfold. Dersom man derimot skal arbeide med mer kompliserte, krevende og forskjellige oppgaver, vil utnyttelse av mangfold ofte komme teamet til gode. Det er ikke nødvendigvis enkelt å få til, for da ville flere team gjort det. I dette innlegget vil jeg derimot trekke fram noen gode råd for hvordan man kan få mangfold i et team til å bli en ressurs, ikke en belastning.

Les videre