Øke servicekvalitet

Kvalitet er en del av systemet, ikke noe enkeltmennesket alene står for

Enhver virksomhet som yter en form for kundeservice, bør forstå at det ultimate målet er høy kundetilfredshet. Med et stadig økende kunnskapssamfunn og bedrifer som lever av å levere gode tjenester og service, kan god kundetilfredshet i stor grad påvirke hvem som vinner eller forsvinner. Det finnes derfor mange tips og råd om kvalitet. I dette innlegget vil jeg trekke frem seks korte og konkrete tips for hvordan man kan øke kvaliteten på servicen man gir.

Les videre