I samarbeid med virksomheten, hjelper jeg til med kunde- og behovsundersøkelser som kartlegger blant annet hva kunden vil ha behov for i framtiden, samt en tilbakemelding på tidligere mottatte tjenester.

Tilbakemelding fra kunden som et konkurransefortrinn

Å levere gode produkter eller tjenester til kunden er en 1. prioritet. Virksomheter som kontinuerlig sikter på å forbedre seg vil ha et konkurransefortrinn foran virksomheter som stagnerer og kjenner seg «fornøyd nok».

Kunden er den aktøren som har den viktigste informasjonen når det gjelder tjenesten eller produktet man selger. Av den grunn kan det være lurt å spørre kunden om jevnlige tilbakemeldinger.