Mindset, transformasjonsledelse, mindfullness, agile og listen fortsetter i det uendelige over kompliserte og krevsomme ord, uttrykk og betegnelser.

Innholdet kan være interessant, men problemet er at vi hører aldri disse ordene utenom undervisningsrom, foredrag eller presentasjoner.

Hvordan kan man da se for seg at noen skal huske slikt i en hektisk arbeidshverdag? Og hvordan forestiller man seg at man skal bruke disse begrepene i praksis?

Det er her arbeids- og organisasjonspsykologien kommer inn og «forvandler» det vanskelige og kompliserte om til noe enkelt, spennende og brukbart!

Jeg kan tilby tjenester innenfor følgende område:

Ledergruppeutvikling

Dulte atferd i virksomheten

Kunde- og behovsundersøkelse