Tjenester innen organisasjonspsykologi

Ledergruppeutvikling

Ledergruppeutvikling er en felles betegnelse på de tiltak man iverksetter for å utvikle nettopp denne type team. Det å få…

Foredrag

Trenger virksomheten påfyll av gode råd og kunnskap fra arbeids- og organisasjonspsykologifeltet? Jeg kan tilby skreddersydde, dagsaktuelle og fleksible foredrag,…

Kulturforbedring

Hva er en organisasjonskultur? Organisasjonskultur kan defineres som ulike sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikles i…

Akutelle fagartikler