Ledergruppeutvikling er en felles betegnelse på de tiltak man iverksetter for å utvikle nettopp denne type team. Det å få en ledergruppe til å arbeide sammen og effektivt mot avtalte mål er en spennende, morsom og lærerrikt prosess som kan være lønnsom på flere vis.

I mitt arbeid med ledergrupper, bruker jeg ledergruppekartleggingsverktøyet effect som er utviklet av førsteamanuensis Henning Bang ved Universitetet i Oslo. Dette er et nettbasert spørreskjema hvor man forsøker å måle en ledergruppes effektivitet gjennom ulike forutsetninger, prosesser og resultater, eksempelvis før og etter en utviklingsintervensjon eller bare for å få en oversikt over hvordan ting er.

Gjennom effect får man indikasjoner på ledergruppens effektivitet, styrker og utviklingspotensial. Dette er sentrale temaer man kan utvikle videre og drøfte i eksempelvis enkeltsamtaler, gruppediskusjoner eller ulike øvelser. Når man tar utgangspunkt i den enkelte ledergruppes svar, skaper det diskusjonsmat for styrker, svakheter, muligheter og trusler, som igjen kan settes i perspektiv med ledergruppens målsettinger, forutsetninger, prosesser og resultater.

Jeg leverer også foredrag og seminarer for ulike bedrifter tid om hvordan man kan gjøre ledergruppen til et enda større konkurransefortrinn for virksomheten.