Jeg er utdannet master i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo, er vel over gjennomsnittet betatt av dette temaet, driver konsulentselskapet Houge Organisasjonspsykologi og bidrar til å gjøre at arbeidslivet blir noe morsomt og meningsfullt. Min inspirasjon er å medvirke til å skape merverdier for både organisasjoner og de som er tilknyttet dem. Vi tilbringer svært mye av tiden vår i arbeidssammenhenger og store deler av vår identitet, selvfølelse og mestringstro påvirkes av hva som skjer her. Da er det avgjørende at dette er noe som oppfattes som positivt og berikende!

I mitt arbeid hjelper jeg bedrifter med blant annet å legge arbeidsforholdene bedre til rette slik at man kan ta klokere valg, kartlegging av ledergruppers og teams effektivitet, styrker og utviklingspotensial, kartlegging og utvikling av organisasjonens bedriftskultur, forbedring av arbeidsmiljø og andre generelle tiltak rettet mot organisasjonsutvikling. Når man først vet hvilke områder som kan forbedres, åpner det muligheten for å kunne handle på det. Jeg holder også foredag om flere dagsaktuelle og viktige temaer innen arbeids- og organisasjonspsykologien, eksempelvis motivasjon, utvikling, stress, psykososialt arbeidsmiljø, team, ledelse, organisasjons- og tilbakemeldingskultur, organisasjonsendringer, atferdsøkonomi og mye mer!

Jeg er en av få som faktisk har forsket på om teamutvikling egentlig fungerer i toppledergrupper. Dette er et lite utforsket fagområde, noe som er overraskende da bedrifter investerer store beløp i utvikling rettet mot slike team. Det kan være skummelt å investere penger, tid og energi i noe man ikke vet om faktisk virker. Gjennom å kartlegge 27 ledergrupper som gjennomgikk et omfattende utviklingsprogram, fant jeg heldigvis svært spennende, lovende og morsomme funn! Ta gjerne kontakt om du vil vite mer om dette, og hvordan man kan gjøre en ledergruppe eller et team mer effektivt, velfungerende og eksellerende!

Jeg er samtidig ikke bare konsulent ute i felten, men skriver også om praktiske råd om å drive effektivt lederskap, å skape dyktige team, arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, endringer, atferdsøkonomi og mye mer! Formålet med artiklene er at de skal bestå av en fornuftig blanding av teori og praktisk anvendbarhet fra arbeids- og organisasjonspsykologien, slik at man enkelt kan ta i bruk det man vet har større sannsynlighet for å faktisk virke.

Hvis du også syns at dette høres meget interessant ut, eller om du har spørsmål og ønsker å komme i kontakt med meg, ta kontakt her eller send meg en e-post via espen@sysehouge.com