Jeg er utdannet master i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo.

I mitt arbeid hjelper jeg bedrifter med å legge bedre til rette for at folk kan ta klokere valg i hverdagen, kartlegging av ledergruppers effektivitet, og identifisering av styrker og utviklingspotensial, og tilpasset organisasjonsutvikling. Når man først vet hvilke områder som kan forbedres, åpner det muligheten for å kunne handle på det.

I min hovedoppgave undersøkte jeg hvorvidt teamutvikling faktisk fungerer i toppledergrupper. Dette er det lite, om ingen, tidligere forskning på, noe som er overraskende da organisasjoner investerer milliardbeløp i utvikling av både team og ledergrupper.

Det er sammen man skaper de gode resultatene

Ved siden av å være konsulent, skriver jeg om praktiske tips hentet fra organisasjonspsykologien, om hvordan man utvikler effektivt lederskap, gode team og tillitsbasert organisasjons- og virksomhetsdrift

Har du spørsmål eller et ønske om å komme i kontakt med meg, kan du gjerne ta kontakt her eller sende meg en e-post via espen@sysehouge.com