Å ta personlige risikoer som leder

Å bry seg om arbeidet man utfører kan ha stor betydning for utfallet. Dette er særlig viktig i ledelsessammenheng grunnet deres signifikante funksjon i virksomheten. Ledelsen kan sette kursen virksomheten skal ta, ta nødvendige beslutninger gjennom medvirkning og opptre som […]

Dr. Bull og psykologien bak juryen

Har du tenkt over mengden psykologi som ligger både latent og manifest i rettssaksprosesser? Det innebærer blant annet hva som utløste rettssaken, forberedelser, innhenting av data- og bevismateriell, innledning, rettsgangen, avslutning og ettertid. Det er ingen hemmelighet at dyktige advokaters […]

Velkommen!

Velkommen til Syse Houge organisasjonspsykologi. Dette er et nettside for de interesserte i organisasjonspsykologi og ledelse fra et psykologisk perspektiv.