Om meg

Velkommen til fagbloggen Syse Houge organisasjonspsykologi. Siden drives av Espen Syse Houge. Våren 2017 fullførte jeg min bachelor i psykologi fra Universitet i Oslo. Min fordypning var innenfor arbeids- og organisasjonspsykologifeltet, samt enkeltemner i kognitiv psykologi, arbeidsrett og sosiologi. Bacheloroppgaven min handlet om hvordan ledere kan anvende transaksjonsanalytiske prinsipper for å bygge sosiale relasjoner. Fra høsten 2017 går jeg masterspesialisering i arbeids- og organisasjonspsykologi på UiO.

Jeg interesserer meg for atferd og psykologiske prosesser innenfor både arbeidslivet, ledelsessammenhenger og organisasjoner. Temaer jeg synes er spesielt spennende er blant annet ledelses- og organisasjonsutvikling, atferdsledelse, observasjon og identifisering av givere, matchere og taere i arbeidslivet, utvikling og praktisering av utforskende kommunikasjon, betydningen av sosiale interaksjoner og relasjoner i organisasjoner, psykodramatiske øvelser og transaksjonsanalytiske perspektiver på arbeidsliv og ledelses- og organisasjonsatferd.

Espen Syse Houge. Foto: MA foto. Bildet kan ikke gjengis uten tillatelse.

Espen Syse Houge. Foto: MA foto. Bildet kan ikke gjengis uten tillatelse

Formålet med dette nettstedet er å skrive innlegg om forskjellige aspekter ved psykologien, da særlig relatert til blant annet organisasjons- og ledelsespsykologi. Jeg får ofte tilbakemeldinger om at folk tenker på klinisk psykologi når jeg forteller at jeg studerer psykologi. Det stereotypiske bildet tenderer å være av en forvirret eller trist person som ligger på en sofa, mens en annen sitter i stolen ved siden av og noterer på en blokk. Det kan nok stemme i noen tilfeller, men kan på en annen side være en noe begrenset oppfatning av hva psykologi omhandler.

Det finnes derimot mange sider og underkategorier i psykologi. Eksempelvis har man klinisk psykologi, samfunnspsykologi, helsepsykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi. Et av målene med dette nettstedet er å tydeliggjøre det sistnevnte. Jeg håper at medstudenter og andre interesserte innenfor og utenfor fagfeltet vil finne innleggene spennende og morsomme. Kunnskap er tross alt til for å kunne utforskes, spres og anvendes.