Dr. Bull og psykologien bak juryen

Bildet er hentet fra TV serien Bull (2016) som sendes på TV2. Serien er produsert av CBS.

Har du tenkt over mengden psykologi som ligger både latent og manifest i rettssaksprosesser? Det innebærer blant annet hva som utløste rettssaken, forberedelser, innhenting av data- og bevismateriell, innledning, rettsgangen, avslutning og ettertid. Det er ingen hemmelighet at dyktige advokaters uttalelser og unnlatelser under rettssaker, kan ha stor betydning på utfallet. Man ønsker seg gjerne en fullstendig rasjonell jury. Utfordringen med dette er at en jury består av mennesker, mennsker består av følelser og følelser kan i stor grad være subjektive og relative.

Les videre