Hvordan kan vi drive og utvikle effektivt lederskap?

Effektiv ledelse kan betraktes som situasjonelt, ikke-hierarkisk og relasjonelt. Å vite og forstå dette, kan ha stor betydning for hvilke resultater ledelse fører til. Å skrive om og praktisere ledelse kan være både morsomt og utfordrende. Det er særlig fordi ledelse er et relativt åpent begrep. Det finnes flere former for ledelse, eksempelvis skoleledelse, teknologiledelse, personalledelse, helseledelse og så videre. I tillegg observerer og leser jeg fra tid til annen at folk blander sammen ledelse og styring, eller betrakter dette som det samme. Det er ikke alltids at det i praksis betyr så altfor mye, men samtidig er det et skille mellom disse to. Dette er derimot ikke hovedfokuset i dette innlegget, men samtidig verdt å nevne. Det interessante blir så hvorfor ledelse av og til er såpass komplisert og hvordan kan man utvikle effektivt lederskap?

Det finnes mange gode artikler, bøker og forslag om effektiv ledelse. Samtidig har jeg observert at et flertall av disse har et sterkt fokus på karakteristika hos ledere. Det blir nærmest som at lederferdigheter er iboende hos enhver som har en typisk ledertittel, og at lederskap er noe vi gjør for andre. Men burde ikke forholdet heller være at lederskap er noe vi gjør med andre? Jeg skrev min bacheloroppgaven denne våren om betydningen av sosiale relasjoner, nettverksbygging og nettverksvedlikehold i ledelse. Av den litteraturen jeg gikk igjennom, har disse faktorene en tendens til å bli undertrykt. Dette kan være uheldig, særlig i praksis sammenheng. Ledelse er et sosialt forhold mellom lederen og de som ledes.

Dette perspektivet finner man blant annet igjen hos Rob Goffee og Gareth Jones i boka Why Should Anyone be Lead by You? What it Takes to Be an Authentic Leader.
De kritiserer blant annet de som forsøker å lede gjennom imitasjon. Å etterligne suksessrike rollefigurer kan være en dårlig strategi. Grunnen til det er at ledelse er såpass situasjonelt og relativt. En lederstil som fungerer i organisasjon A trenger ikke å fungere i organisasjon B. Det finnes, så langt jeg vet, ingen universal oppskrift på ledelse. Derimot finnes det mange ulike tips til hva god og effektiv ledelse kan være. Goffee og Jones skriver blant annet om tre nøkkelmomenter ved effektiv ledere og effektiv ledelsesutvikling.

Tre nøkkelmomenter ved effektiv ledelse

Situasjonelt: Som nevnt er ledelse i stor grad situasjonelt. Det betyr at praktiseringen av ledelse kan variere fra situasjon til situasjon. Et godt eksempel på situasjonell ledelse er Winston Churchill. Under krigen var han både en inspirerende, sterk og interessant ledertype. Når krigen derimot tok slutt, var det ikke lenger behov for en slik leder. Situasjonen hadde endret seg dramatisk og fokuset ble nå på gjenoppbygging framfor krigføring. Ny situasjon, ny leder. Goffee og Jones mener at å kunne lese situasjonen er nødvendig for å yte god ledelse. Det handler om å forstå hva som er viktig å fokusere på, hva er irrelevant og hva foregår under overflaten i organisasjonen. Effektive ledere klarer å skape alternative kontekster, som kommer medarbeidere til gode, framfor å kun sitte i én og samme situasjon.

Ikke-hierarkisk: Det er mye i ledelseslitteraturen som handler om de som har klatret til øverste trinn i det store hierarkiet. Samtidig er det viktig å huske på at selvom man er høyt i hierarkiet, betyr det ikke automatisk at man er en god leder. Dersom gode lederferdigheter fulgte med forfremmelser, kunne forholdet ha vært svært annerledes. Goffee og Jones går såpass langt at de hevder at hierarki alene hverken er et nødvendig eller tilstrekkelig virkemiddel for å yte god ledelse. Det er ikke nødvendigvis de som har vært lengst i organisasjonen, de som tilbringer mye tid eller er mest ekstrovert som blir gode ledere.

Relasjonelt: Det kan bli vanskelig å drive effektiv lederskap om ingen er villige til å følge deg. Tidligere personlighetstrekkteorier om ledelse kan ha neglisjert dette. Store deler av litteraturen her har gått på om du besitter såpass mye av det ene eller andre trekket, kan du bli en god leder. Å bygge relasjoner derimot har blitt noe undervurdert. Eksempelvis har trekket ekstrovert ofte blitt assosiert med god ledelse Jeg er noe skeptisk til dette. Man kan gjerne være utadvent, prate mye og skape energi, men det kan mangle et viktig moment; handling. Vil ekstroverte ledere handle i større grad enn introverte? Det relasjonelle blir særlig viktig da medfølgere ønsker spenning og personlig anerkjennelse fra sin leder. I tillegg må dette oppfattes og oppleves som autentisk. Her mener jeg giverne kan ha en fordel. Autentisk atferd er grobunnen for givere som ønsker andre vel, uten krav tilbake.

Dette er blant de viktigste momentene Goffee og Jones trekker fram når det gjelder både det som kan gjøre ledelse vanskelig, og det nødvendige for å yte effektiv ledelse. Det finnes nok mye mer å skrive om når det gjelder effektiv ledelse, men jeg mener at disse tre kan trekkes relativt langt. Ledelse handler om å skape resultater og skape mening, helst gjennom disse tre momentene. Hvordan man derimot gjør dette, det finnes det nok mange teorier om. Jeg vil skrive mer om effektiv lederskap i organisasjoner og arbeidsliv framover.

Utdannet master i arbeids- og organisasjonspsykologi på Universitetet i Oslo. Opptatt av psykologiske aspekter ved ledelse, arbeidsliv og organisasjoner. Bidrar for å gjøre at arbeidslivet ikke blir noe kjipt. Grunnlegger av Syse Houge organisasjonspsykologi.

2 Replies to “Kjennetegn på effektiv ledelse”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.